Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku krytycznej choroby do 24 godzin przed wyjazdem, w przypadku osób podróżujących na tej samej rezerwacji, lub najbliższych członków rodziny (rodziców, dziadków, rodzeństwa, małżonka lub dzieci).

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży obowiązuje w następujących wypadkach:

  • Nagła choroba, szkody wynikające z wypadku, nietolarancja szczepień lub śmierć
  • Ciąża
  • Utrata lub uszkodzenie mienia osoby ubezpieczonej w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub szkód wyrządzonych przez osobę trzecią
  • Utrata zatrudnienia przez osobę ubezpieczoną lub osobę towarzyszącą, wynikająca z niespodziewanego zwolnienia przez pracodawcę z przyczyn operacyjnych
  • Podjęcie zatrudnienia przez osobę ubezpieczoną lub osobę towarzyszącą, w sytuacji gdy podróżujący byli bezrobotni w momencie rezerwacji podróży
  • Osoby objęte ryzykiem
  • Oprócz osoby ubezpieczonej, do osób objętych ubezpieczeniem należą małżonek/małżonka lub partner osoby ubezpieczonej, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięć lub synowa, które zarezerwowały podróż razem z osobą ubezpieczoną

Nawet jeśli więcej niż 4 osoby objęte są tą samą rezerwacją, jedynie osoba ubezpieczona może ubiegać się o zwrot kosztów podróży w wypadku, gdy jeden z wyżej wymienionych członków rodziny.

Ubezpieczenie obejmuje również przerwanie lub repatriację, jeśli osoba ubezpieczona musiała przerwać podróż z wyżej wymienionch powodów. W takim przypadku ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pokryje dodatkowe koszty podróży, takie jak koszty lotu lub zakwaterowania. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową.

Oblicz koszt oraz zamów ubezpiecznie
Kliknij tutaj

Rezygnacja z podróży przed jej rozpoczęciem

By uzyskać zwrot ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży, osoba ubezpieczona powinna najpierw skontaktować się z KILROY'em. Następnie, KILROY rozpatrzy jaka suma może zostać zrefundowana przez KILROY'a. O refundację reszty kosztów, należy domagać się bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej. Kontaktując się z Dr. Walter'em, należy wysłać im następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę
  • Dokumenty świadczące o zajściu jednej z wyżejwymienionych przyczyn rezygnacji
  • Rachunek przedstawiający koszt anulowania podróży 

Roszczenie ubezpieczeniowe podczas podróży

W takiej sytuacji, jak najszybciej należy skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem i także przedstawić wyżej wymienione dokumenty.

 

 


 

Kontakt