Paszport

Najważniejszy dokument podróży
Twój paszport to najważniejszy dokument podczas Twojej podróży. Upewnijcie się iż jest i będzie on ważny podczas trwania podróży!

Gdy podajemy nasze dane osobowe, pamiętajmy by były zgodne z zawartymi informacjami w paszporcie. Kopia paszportu w większości przypadków nie zostanie uznana za wiarygodny dokument dlatego zawsze warto mieć paszport przy sobie.

Zarezerwuj czas na wnioski wizowe

Przy ubieganiu się o wizę, z reguły należy wysłać swój paszport do ambasady lub konsulatu, w którym ubiegamy się o wizę. Zarezerwuj sporo czasu na ten proces, ponieważ nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć ile zajmie proces rozpatrywania wniosków wizowych.

Kontakt