Wszystkie kategorie

Rezerwacja wycieczki

Dane osobowe

Osoba podróżująca 1

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Polecamy wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Zapewnia ono zwrot kosztów podróży w razie choroby lub nagłych wypadków. Tutaj znajdziecie więcej informacji na temat ubezpiecznia
Możesz dodać ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży za PLN 115,- za osobę:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot pieniędzy w przypadku krytycznej choroby / urazu do 24 godzin przed wyjazdem. Obowiązuje to zarówno jeśli stanie się to Tobie, innej osobie objętej rezerwacją lub też członkowi rodziny (dziadkowie, rodzice, siostra / brat, małżonek lub dzieci). Krytyczne choroboby / uraz są definiowane jako choroby wymagające hospitalizacji lub choroby śmiertelne. Ubezbieczenie nie pokrywa jednak odwołania podróży z uwagi na przewlekłe choroby, które były wykryte w momencie rezerwacji. Aplikując o refundację podróży, konieczne jest pisemne oświadczenie od lekarza. By to zrobić, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta nie później niż 24 godziny przed odlotem. Należy również pamiętać, że dział obsługi klienta jest nieczynny w weekendy.

 

 

Osoba podróżująca 1
Płatność
Dahab - Camel Diving Safari (Ilość podróżujących: 2) PLN1 855,-
Całkowity koszt PLN1 855,-

Ważne informacje dotyczące podróży

Dodatkowe opłaty lokalne: Od Food & Drinks

Potwierdzenie

REGULAMIN DOTYCZACY REZERWACJI WYCIECZEK ORAZ ATRAKCJI ONLINE

1. Porozumienie

a) Poprzez zgodę na poniższe zasady i warunki, Klient potwierdza rezerwację. Umowa jest wiążąca pomiędzy dwoma stronami, w momencie otrzymania przez KILROY´a: potwierdzenia od partnera/usługodawcy, otrzymania pełnej kwoty pieniężnej od Klienta i potwierdzenia usługi Klientowi. W przypadku, kiedy usługa została zarezerwowana, ale nie jest dostępna, Klient zostanie poinformowany o alternatywnej opcji.

b) KILROY jest zależny od  partnera/usługodawcy w odniesieniu do otrzymania poprawnych informacji co do oferowanej usługi. W przypadku jeśli usługa jest odwołana, KILROY zastrzega prawo do refundacji kosztów anulowanej transakcji.

2. Odpowiedzialność

a) KILROY występuje w charakterze agenta w odniesieniu do usługodawców (partnerzy/organizatorzy wypraw). Oznacza to, że mają zastosowanie reguły prawne usługodawcy i oni ponoszą odpowiedzialność za usługę.

b) KILROY nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez usługodawcę (np. dotyczące godzin, trasy, czy w przypadku anulowania usługi). Klient zostanie poinformowany o alternatywnej opcji w powiązaniu z zaaranżowanym wyjazdem. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na zaproponowany wariant, ma możliwość otrzymania refundacji.

3. Dokumenty podróży

Klient otrzyma dokumenty podróży drogą e-mail nie później niż 10 dni przed planowaną podróżą (chyba, że uzgodniono inaczej). Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dokumenty są poprawne. Jest obowiązkiem podróżującego upewnienie się, czy imię i nazwisko w wystawionych dokumentach są zgodne z informacjami podanymi w paszporcie. Jeżeli występuje niezgodność, należy niezwłocznie poinformować KILROY´a. Jeżeli błąd w informacjach nastąpił z winy Klienta, zostanie on obciążony kosztami związanymi z dokonaniem zmian.

4. Paszport, wiza i przepisy zdrowotne

Każdy podróżujący jest odpowiedzialny za zastosowanie się co do wymogów dotyczących paszportu, wizy czy przepisów zdrowotnych. W celu zapoznania się z dokładnymi regulacjami w powiązaniu z tymi dokumentami, należy skontaktować się z ambasadą, ośrodkiem zdrowia, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, itp. Należy pamiętać, że niektóre kraje wymagają paszportu, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty przyjazdu. Niekiedy, nie jest też możliwy przyjazd do kraju bez posiadania biletu powrotnego.

Wiadomości udostępniane przez KILROY´a, co do powyższych kwestii, są czysto informacyjne. KILROY nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podróżujący nie zastosuje się do wymagań dotyczących dokumentów niezbędnych podczas podróży.

5. Ubezpieczenie podróży

Każdy podróżujący jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie ubezpieczenia podróży. Standardowe ubezpieczenie (ubezpieczenie społeczne) nie pokrywa wszystkich potencjalnych szkód, dlatego dodatkowa asekuracja jest rekomendowana. W celu otrzymania informacji na temat ubezpieczenia, należy kierować się do naszych ekspertów. Jeśli data powrotna podróży jest przedłużona, do odpowiedzialności Klienta należy uaktualnienie końcowej daty ważności ubezpieczenia.

6. Anulowanie i zmiany

Zgodnie z artykułem 12.2.C i D Warunków niderlandzkich ANVR, opłata za anulację wynosi 100% od wszystkich usług (chyba że do usługi jest przypisany inny procent). Z tego powodu, zawsze zalecamy zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

W przypadku zmiany daty lub godziny podróży skontaktuj się z konsultantem KILROY´a, aby upewnić się co detali związanych z modyfikacjami. Koszty zmian są zależne od usługodawcy. Zmiana zależy od dostępności opcji alternatywnej.

 

7. Obowiązki klienta

Do obowiązków Klienta należy upewnienie się, że informacje podane KILROY´owi i jego usługodawcom/partnerom są poprawne. Niezwykle ważna jest zgodność imienia i nazwiska z danymi osobowymi Klienta obecnymi w paszporcie. Informacje dotyczące wieku i szkoły wyższej muszą zostać zarejestrowane. W przypadku jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie skontaktować się z KILROY´em. Zapewnienie niepełnych lub nieprawidłowych informacji może nieść za sobą poważne konsekwencje (np. odmowa realizacji zarezerwowanych usług). KILORY nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności w związku z otrzymanymi błędnymi/nieprawidłowymi informacjami.

Wszystkie dokumenty są powiązane z podróżującym pasażerem i nie mogą zostać przekazane innym osobom.

 

8. Zażalenia

W przypadku, jeśli podróż/usługa znacząco różni się od oryginalnie zaplanowanej, Klient powinien bezpośrednio poinformować o tym usługodawcę/operatora. Jeżeli nie ma ku temu możliwości, należy skontaktować się niezwłocznie z KILROYem. Jeżeli Klient chce zgłosić zażalenie po zakończeniu podróży, należy to zrobić nie później niż 6 tygodni od daty powrotu.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub niezgodności występujących w zakupionej usłudze, należy niezwłocznie poinformować KILROY´a. Jeżeli rozwiązanie zaproponowane przez KILROY´a nie spełnia oczekiwań Klienta, występuje możliwość skierowania sprawy na stronę Komisji Europejskiej: Internetowe rozstrzyganie sporów.

9. Inne warunki

KILROY Netherlands is a member of IATA, SGR and ANVR. In addition to the above conditions the ANVR Travel and Booking Conditions apply. In case of a package (airfare package including land arrangements) or separate tour booking with KILROY, the ANVR Conditions apply. For more information, details and conditions see http://www.anvr.nl/anvr-voor-reizigers/

Proszę pamiętać, iż rezerwacja nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzona. Rezerwacja zostanie potwierdzona dopiero 24 godziny po dokonaniu zapłaty.

Ups, bardzo przepraszamy! Wybrane warunki wyjazdu można zamówić tylko na specjalne żądanie. Oznacza to, że zanim będziemy mogli potwierdzić rezerwację, musimy dokładnie sprawdzić, czy pośrednik turystyczny będzie mógł to dla Ciebie wykonać.  

Jeżeli bardzo zależy Ci na wybranej dacie wyjazdu, proszę przejść do kolejnego kroku poprzez przyciśnięcie zielonego przycisku.  Będziemy w tej sprawie działać tak szybko, jak to możliwe oraz postaramy się zorganizować dla Ciebie tę wycieczkę! Niedługo, jeden z naszych doradców się z Tobą skontaktuje.

Wyślij zapytanieWybierz inną datę

Proszę wybrać datę wyjazdu w wybraną podróż, byśmy mogli to zaplanować. W celu wybrania daty, prosimy użyć rozwijanego menu. Gdy już rezerwacja zostanie dokonana, na pewno się do Ciebie odezwiemy.

Wybierz inną datę
PLN
Kontakt